இனி ஆரம்பம்
  கவிதை - நீ “தீ”
 

முட்கள்

தாகம் 

நீயும் முதலாளிதாண்டா  

அலைகளின் விளிம்பில்

வாழ்வின் பயணம் 

 

எனக்கானவளே!
 
 
  Today, there have been 1 visitatori (11 hits) on this page!  
 
=> Vuoi anche tu una pagina web gratis? Clicca qui! <=